MenuMenu
06 13 74 92 77 | info@kleinemelm.nl

Stichting Vrienden van De Kleine Melm

De stichting heeft als doel:

Het promoten van het gebied gelegen aan en nabij de Eem in Soest en meer in het bjizonder het gebied dat bekend staat als de Kleine Melm aan de Eem te Soest, en voorts het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting tracht haar doel onder mee te bereiken door: